Jobb, lön och villkor

Svemek, Svets Mekaniska Arbetsgivareförbundet

Svemek är ett arbetsgivar- och branschförbund där medlemsföretagen är stål- och maskinbyggare, maskinuthyrare, mekaniska verkstäder, industriserviceföretag, lås- och säkerhetsföretag. Branschen präglas av att det är många småföretag.

Avtalsperiod 2012-04-01 till 2013-05-31

2012 års avtal med bilagor

Tjänstemannaavtal

Avtalet i korthet

 

Avtalsperiod 2010-06-01 till 2012-03-31

Svets Mekaniska Arbetsgivarförbundet (Svemek)

 

Avtalsperiod 2007-04-01 till 2010-03-31

Överenskommelse

Tjänstemannaavtal 

 

Avtalsperiod 2004-04-01 till 2007-03-31

Överenskommelse 

Senast uppdaterad: