Jobb, lön och villkor

Skogsbruk, SLA

Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) är en sammanslutning av arbetsgivare inom skogsbruk, hushållningssällskap och husdjursföreningar, jordbruk, trädgårdsnäring, samt djursjukvård och djurparker. Bland de anslutna företagen finns exempelvis SkogForsk, Stora Enso Skog och Sveaskog. Här är avtalsdokumenten för Skogsbruk.

Avtalsperiod 2016-06-01 till 2017-05-31

Tjänstemannaavtal

Löneavtal 

Avtalsperiod 2013-06-01 till 2016-05-31

Allmänna anställningsvillkor

Partsgemensamma kommentarer

Lönebildningsavtal

 

Avtalsperiod 2012-04-01 till 2013-05-31

Kollektivavtal

Löneavtal

Avtalet i korthet

Avtalskommentar till kollektivavtalet

Förhandlingsprotokoll, lön och villkor

Tilläggsavtal

 

Avtalsperiod 2010-06-01 till 2012-03-31

Kollektivavtal

Löneavtalet SLA Skog 

 

Avtalsperiod 2007-06-01 till 2010-05-31

Kollektivavtal

Förhandlingsprotokoll/överenskommelse

 

Avtalsperiod 2004-06-01 till 2007-05-31

Överenskommelse (ändringar och tillägg)

 

Avtalsperiod 2001-04-01 till 2004-05-31

Avtalsprotokoll

Allmänna villkor

Senast uppdaterad: