Jobb, lön och villkor

Samhall, Almega Samhall

Almega Samhall är arbetsgivarorganisationen för företag inom Samhallkoncernen. Dessa företag är verksamma inom en mängd olika branscher.

Eftersom aktuella avtal ibland hänvisar till tidigare avtal finns även gamla avtal nedan.

Avtalsperiod 2017-04-01 till 2020-03-31

Avtal

 

Avtalsperiod 2013-04-01 till 2016-03-31

Avtalet i korthet

Protokoll och löneavtal

 

Avtalsperiod 2008-04-01 till 2010-03-31

Allmänna anställningsvillkor

Protokoll lön & anställning

Protokoll samhällspolitiska uppdrag 

 

Avtalsperiod 2004-04-01 till 2007-03-31

Förhandlingsprotokoll lön & villkor 

 

Avtalsperiod 2001-04-01 till 2004-03-31

Allmänna anställningsvillkor

Senast uppdaterad: