Jobb, lön och villkor

Sågverksindustrin, Sveriges Skogsindustrier

Bland de företag som är anslutna till Sveriges Skogsindustrier finns bland andra STFI, Korsnäs, Trätek, Stora Enso, Modo Paper samt delar av AssiDomän. Sveriges Skogsindustrier har två olika avtalsområden: Massa- och pappersindustrin respektive Sågverksindustrin. Här finns avtalsdokument för branschområdet Sågverksindustrin.

Avtalsperiod 2013-04-01 till 2016-03-31

Allmänna anställningsvillkor

 

Avtalsperiod 2010-06-01 till 2012-01-31

Sveriges Skogsindustrier, Sågverk

 

Avtalsperiod 2007-06-01 till 2010-05-31

Sågverk föregående avtalsperiod

Överenskommelse

 

Avtalsperiod 2004-06-01 till 2007-05-31

Överenskommelse (ändringar och tillägg)

 

Avtalsperiod 2001-04-01 till 2004-05-31

Avtalsprotokoll

Allmänna villkor

Senast uppdaterad: