Jobb, lön och villkor

Revisions- och Konsultföretagen, Almega Tjänsteföretagen

En webbplats har skapats för akademiker inom handel och tjänster (AHT). Webbplatsen är till för att medlemmar och fackligt förtroendevalda enkelt ska finna information som rör den fackliga verksamheten för Akademikerförbundens verksamhet inom handel och tjänster. Besök webbplatsen för AHT

Avtalsperiod 2017-01-01 till 2020-12-31

Information om nyheter i avtalet

Förhandlingsprotokoll

Avtalsperiod 2013-01-01 till 2015-12-31

Avtalsinformation

Avtalsperiod 2012-01-01 till 2012-12-31

Allmänna villkor och löneavtal

Senast uppdaterad: