Jobb, lön och villkor

Revisions- och Konsultföretagen, Almega Tjänsteföretagen

En webbplats har skapats för akademiker inom handel och tjänster (AHT). Webbplatsen är till för att medlemmar och fackligt förtroendevalda enkelt ska finna information som rör den fackliga verksamheten för Akademikerförbundens verksamhet inom handel och tjänster. Besök webbplatsen för AHT

2013-01-01 till 2015-12-31

Avtalsinformation

 

Avtalsperiod 2012-01-01 till 2012-12-31

Allmänna villkor och löneavtal

 

Avtalsperiod 2010-01-01 till 2011-12-31

Almega Tjänsteföretagen Revision och Konsulter

Löneavtalet Revision- o konsult

 

Avtalsperiod 2007-01-01 till 2009-12-31

Förhandlingsprotokoll

Senast uppdaterad: