Jobb, lön och villkor

Massa- och pappersindustrin, Sveriges Skogsindustrier

Bland de företag som är anslutna till Sveriges Skogsindustrier finns bland andra STFI, Korsnäs, Stora Enso, Modo Paper samt delar av AssiDomän. Sveriges Skogsindustrier har två olika avtalsområden: Massa- och pappersindustrin respektive Sågverksindustrin. Här finns avtalsdokumenten för branschområde Massa- och pappersindustrin.