Jobb, lön och villkor

Livsmedelsindustrin, LI

Arbetsgivareföreningen Livsmedelsföretagen LI (tidigare LAF och ALMEGA) ansluter bland andra Arla Foods, Pripps, Kraft Sverige, Procordia Foods och Swedish Meats.

Tidigare avtal finns med eftersom de senare avtalen hänvisar till de tidigare.

 

Avtalsperiod 2013-04-01 till 2016-03-31

Avtalskommentarer

Avtalet i korthet

Avtalsbekräftelse och förhandlingsprotokoll

 

Avtalsperiod 2012-02-01 till 2013-03-31

Avtal

Löneavtal

 

Avtalsperiod 2010-04-01 till 2012-01-31

Livsmedelsföretagen (LI)

Livsmedelsföretagen lönebildningsavtalet

 

Avtalsperiod 2007-04-01 till 2010-03-31

Avtal (förhandlingsprotokoll med bilagor) 

 

Avtalsperiod 2004-04-01 till 2007-03-31

Avtal om lönebildning m.m.

Lönebildningsavtal tjänsteman

Omfattnings- och tillämpningsregler

Allmänna villkor

Arbetsmiljö (förslag till arbetsordning)

Arbetstidskonto

Senast uppdaterad: