Jobb, lön och villkor

Ideella organisationer, KFO

För första gången har Akademikerförbunden förhandlat och kommit överens om löner och övriga anställningsvillkor för medlemmar inom KFO området ideella organisationer. Den nya avtalsperioden gäller till och med 2013-04-30.