Jobb, lön och villkor

IT, Almega IT & Telekomföretagen

IT- och Telekomföretagen inom Almega samlar företag med informationsteknologi som huvudsakliga verksamhetsområden.

Eftersom aktuella avtal ibland hänvisar till tidigare avtal finns även "gamla" avtal nedan.

 

Avtalsperiod 2010-04-01 till 2012-03-31

Almega IT-företagens Arbetsgivarorganisation (ITA)

Almega IT-företagen Löneavtalet

 

Avtalsperiod 2007-04-01 till 2010-03-31

Avtalsprotokoll, bransch IT

Ändrade anställningsvillkor, bransch IT 

Arbetstid, bransch IT

Löneavtal/lönebildning, bransch IT 

Samverkan, IT och Telekom

Hemställan, bransch IT

 

Avtalsperiod 2004-04-01 till 2007-03-31

Allmänna anställningsvillkor, bransch IT

Avtal om lokal lönebildning, bransch IT

 

Avtalsperiod 2002-11-01 till 2004-03-31

Avtalsprotokoll IT och Telekom

Löneavtal, bransch IT

Allmänna villkor, bransch IT

Senast uppdaterad: