Jobb, lön och villkor

Hushållningssällskap och Husdjursföreningar, SLA

Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) är en sammanslutning av arbetsgivare inom skogsbruk, hushållningssällskap/husdjursföreningar, jordbruk, trädgårdsnäring och djurparker/djursjukhus. Här är avtalsdokumenten för Hushållningssällskap och husdjursföreningar.

Kollektivavtalet omförhandlas med jämna mellanrum. För att se de allmänna vilkoren och kollektivavtalet i sin helhet behöver du även läsa avtalet från föregående avtalsperiod.  

Avtalsperiod 2016-06-01 till 2017-05-31

Tjänstemannaavtal 

Avtalsperiod 2013-06-01 till 2016-05-31

Kollektivavtal

Lönebildningsavtal 

 

Avtalsperiod 2012-04-01 till 2013-05-31

Kollektivavtal 

Löneavtal 

Avtalet i korthet

Avtalskommentarer lön

Förhandlingsprotokoll 

Tilläggsprotokoll 0,2

 

Avtalsperiod 2010-06-01 till 2012-03-31

Kollektivavtal

Senast uppdaterad: