Jobb, lön och villkor

Friskoleavtalet, Almega Tjänsteföretagen

Avtalsperiod 2012-06-01 till 2013-08-31

Kollektivavtal

 

Avtalsperiod 2010-01-01-2012-02-29

Kollektivavtal 

Senast uppdaterad: