Jobb, lön och villkor

Fastigheter, Almega Tjänsteförbunden

Bland de anslutna företagen finns till exempel Akademiska hus, Jernhusen AB och Wasakronan.

Avtalsperiod 2013-06-01 till 2016-05-31

Allmänna anställningsvillkor

Avtalet i korthet

Löneavtal

Avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

 

Avtalsperiod 2010-06-01 till 2012-05-31

Almega Tjänsteförbunden Fastighetsarbetsgivarna 

Almega Tjänsteförbunden Fastighetsarbetsgivarna Löneavtalet

 

Avtalsperiod 2007-06-01 till 2010-05-31

Förhandlingsprotokoll 

Löneavtal - lönebildning

Allmänna anställningsvillkor

Arbetsmiljögrupp

 

Avtalsperiod löneavtal 2004-06-01 till 2007-05-31

Förhandlingsprotokoll med avtal om lönebildning

 

Avtalsperiod allmänna villkor 2005-01-01 till 2007-05-31

Allmänna villkor

Senast uppdaterad: