Jobb, lön och villkor

Besöksnäringen, KFS

Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) är arbetsgivarorganisation för företag inom kommun- och landstingssektorn. Medlemsföretagen ägs av kommuner och landsting eller är helt eller delvis privatägda.

Besöksnäringsavtalet hette tidigare Turism och Fritid.

 

Avtalsperiod 2013-04-01 till 2016-03-31

Protokoll Besöksnäringen

 

Avtalsperiod 2012-04-01 till 2013-03-31

Turism och fritid

 

Avtalsperiod 2010-04-01 till 2012-03-31

Förhandlingsprotokoll lön & anställningsvillkor

Senast uppdaterad: