Förtroendevald
Foto: Colourbox

Fackliga kurser och föreningsarbete

Du som är förtroendevald har tillgång till kurser som är utformade för att stödja dig i ditt uppdrag på arbetsplatsen. De ger dig också tillgång till ett unikt nätverk av andra förtroendevalda. 

Vi anordnar baskurser för nyblivna förtroendevalda och fördjupningskurser för dig som varit verksam lite längre.

Arbetsmiljö

Kursens mål är att deltagarna utvecklar ett förhållningssätt, samt får kunskaper om metoder och arbetssätt för arbetsmiljöarbete. Den ger även kunskap om skyldigheter och rättigheter i rollen som skyddsombud.
Omfattning: 1 dag
Målgrupp: Arbetsmiljöombud samt förtroendevalda med arbetsmiljöuppgifter. 

  • 16 maj (inställd)
  • 28 september
  • 5 december

Facklig grundkurs

Efter utbildningen kommer du att känna dig trygg i din roll som fackligt förtroendevald. Du kommer även att känna till det fackliga arbetets ramar och verktyg. Utbildningen ges för privat, statlig samt kommun- och landstingssektor.
Omfattning: 2 dagar.
Målgrupp: Förtroendevalda.

  • 17-18 oktober: kommun och landsting
  • 24-25 oktober: privat sektor
  • 8-9 november: statlig sektor

Förhandlingsutbildning

Kursen ger dig de praktiska grunderna för din roll som förhandlare och möjlighet att träna. Kursen varvas med uppgifter, samtal och egna reflektioner.
Omfattning: 1 dag
Målgrupp: Förtroendevalda. Du ska ha genomgått facklig grundkurs.

Löneprocessen

Kursen ger grundläggande kunskaper om löneprocessen och det lokala lönerevisionsarbetet.
Omfattning: 1 dag
Målgrupp: Du som är förtroendevald och är delaktig i löneförhandlingar. 

Styrelseakademiens utbildning till certifierad styrelseledamot

Utbildning ger dig en gedigen plattform att stå på om du vill engagera dig i styrelsearbetet i bolag, ideella och politiska föreningar. Medlemmar i Naturvetarna betalar samma pris som medlemmar i Styrelseakademien. Ange "Medlem i Naturvetarna" som rabattkod/meddelande när du bokar kursen.
Omfattning: 16 h.
Arrangör: Styrelseakademien.
Information och anmälan: www.styrelseakademien.se

UGL – En utbildning i ledarskap & medarbetarskap

UGL är en förkortning av Utveckling av Grupp och Ledare och är en utbildning som hjälper dig att bli effektivare som ledare, medarbetare och fackligt förtroendevald. UGL grundas på upplevelsebaserat lärande. Det innebär att dina egna upplevelser och erfarenheter står i fokus för ditt lärande under kursen. Kursen är för förtroendevalda och är kostnadsfri.
Omfattning: 5 dagar

Vårda och värva

Kursen är för dig och dina kollegor som vill rekrytera och behålla medlemmar i föreningen. Vi pratar om hur föreningen kan synas på arbetsplatsen och får fler aktiva medlemmar. Vi pratat också om förhållningssätt, samtalsmetodik, samt argument för och emot fackligt medlemskap. Vi arbetar ofta med deltagarna i "bikupor", två och två beroende på antalet deltagare. Efter utbildningen kommer du att ha en större förståelse för värdet av ett fackligt medlemskap, samt hur Naturvetarna vårdar medlemmar samt rekryterar nya. Kursen arrangeras för en grupp enligt efterfrågan.
Omfattning: två timmar
Målgrupp: Förtroendevalda medlemmar.
Minst antal deltagare: 3
Intresseanmälan: Kontakta oss via mejl.

PTK:s kurser för privat sektor

Kurser för representant i 

bolagsstyrelse

PTK erbjuder flera utbildningar för dig som är facklig representant i en bolagstyrelse.
Målgrupp: Fackligt förtroendevalda medlemmar som sitter i en bolagsstyrelse.
Arrangör: PTK
Information & anmälan: www.ptk.se

Kurser för klubbordförande

PTK erbjuder utbildningar för dig som är förtroendevald klubbordförande inom privat sektor.
Målgrupp: Förtroendevald klubbordförande
Arrangör: PTK
Information & anmälan: www.ptk.se

Kurser om försäkringar och pensioner

PTK erbjuder flera utbildningar om avtalade försäkringar och pensioner för privatanställda medlemmar.
Målgrupp: Fackligt förtroendevalda medlemmar.
Arrangör: PTK.
Information & anmälan: www.ptk.se

Senast uppdaterad: