Kontakt  |  Press  |  Annonsera  |  Om kakor  |  In English In English  |  RSS RSS

Välkommet förslag om ny struktur på högskoleområdet

I en proposition till riksdagen föreslår regeringen en ny struktur för högskoleområdet. Dagens tre högskolemyndigheter Högskoleverket, Verket för Högskoleservice och Internationella Programkontoret ska bli två och uppdraget att tillhandahålla service skiljas från det kvalitetssäkrande arbetet. Regeringen går därmed på Naturvetarnas linje.

Publicerat 2012-04-11

Idag delas ansvaret att främja, granska och tillhandahålla service inom högskoleområdet av de tre myndigheterna Högskoleverket, Verket för Högskoleservice och Internationella Programkontoret. I en proposition som regeringen nyligen lagt till riksdagen föreslås dessa myndigheter bli två. De nya myndigheterna ska ha varsitt tydligt definierat uppdrag att utöva tillsyn och tillhandahålla service:

  • En myndighet med ansvar för kvalitetssäkring och tillsyn av högre utbildning, samt att följa upp effektiviteten i högskolas resursutnyttjande.
  • En myndighet som svarar för den främjande verksamheten, internationella samarbeten samt det serviceinriktade arbetet.

Går regeringens förslag igenom så innebär det att det kvalitetsinriktade arbetet renodlas och skiljs från serviceuppdraget. Detta är ett steg i rätt riktning mot att förbättra kvaliteten i den högre utbildningen anser Frida Lawenius, chef för Kommunikation och Samhälle på Naturvetarna.

- Det är en självklarhet att uppgiften att granska respektive tillhandahålla service bör vara skilda åt. Den myndighet som ansvarar för att utvärdera kvaliteten på verksamheten ska inte samtidigt ha i uppgift att främja samma verksamhet. Det är en fråga om rättssäkerhet och kvalitet.

Naturvetarna har länge förespråkat att serviceansvaret och tillsynsarbetet bör vara separerade och Frida är glad att regeringen tycks ha hörsammat Naturvetarnas argument. Förhoppningsvis är detta ett första steg mot ett nytänk inom hela den svenska förvaltningen.

- Det här är något som vi tycker bör genomsyra hela förvaltningsstrukturen och inte bara högskoleområdet.

Naturvetarna svarade nyligen på en remiss från Utbildningsdepartementet om strukturen inom högskoleområdet.

Läs remissvaret i sin helhet

jobbar inte längre på Naturvetarna


Kommentarer