Kontakt  |  Press  |  Annonsera  |  Om kakor  |  In English In English  |  RSS RSS

Nu ska arbetsmiljön bli bättre

Naturvetarna har fått pengar från Arbetsmiljöverket för att förbättra arbetsmiljön i de små privata företagen. – Vi kommer att kontakta företag och hjälpa dem att bygga upp rutiner för en fungerande arbetsmiljö, säger Sonny La, som till vardags är sjukhusfysiker på Skånes universitetssjukhus.

Publicerat 2012-09-18

Tre naturvetare och en jurist har uppdraget som regionala skyddsombud. Sony La förklarar att kunskapen om arbetsmiljöfrågor ofta saknas på de mindre företagen. Hur det ska bedrivas finns reglerat i arbetsmiljölagen.
– Det känns meningsfullt att jobba med de här frågorna. Ofta handlar det om den psykosociala arbetsmiljön, där många är hårt belastade och lider av stress. Men även fysiska belastningsskador kan förekomma med tunga lyft, liksom ryggskador av för mycket stillasittande.
Sonny La jobbar med detta på 40 procent av heltid.

Vad driver dig?

– Som ordförande för Naturvetarna i Region Skåne så är det här ett naturligt steg. Jag gillar fackligt arbete och att hjälpa andra. Det är också en chans till vidareutbildning, som även arbetsgivaren har nytta av.
Övriga regionala skyddsombud är Anders Hägg och Jon-Erik Rehn i Uppsala- och Stockholmsregionen.

Göteborg söker skyddsombud

Däremot saknas det ett regionalt skyddsombud i Göteborg. Den som är intresserad att på minst 20 procent av heltid jobba som regionalt skyddsombud kontaktar Anna Sonesson på Naturvetarna.
Naturvetarna samarbetar med Saco-förbunden Civilekonomerna, Jusek och Sveriges Ingenjörer i detta viktiga projekt. LEL
 

chefredaktör
08-466 24 19


Kommentarer