Kontakt  |  Press  |  Annonsera  |  Om kakor  |  In English In English  |  RSS RSS

Lönespridning ger chans till lönekarriär

Det finns ett positivt samband mellan lönespridning och livslön. Men det är den upplevda lönerättvisan som har störst betydelse för motivation, skriver Kristofer Järvinge, utredare på Naturvetarna i sin krönika i nästa magasin.

Publicerat 2013-12-02

Saco har i dagarna sammanställt en antologi kring begreppet lönespridning. Den potentiella lönekarriären illustreras genom att koppla ihop lönespridning med livslön för olika utbildningar. Analysen visar ett positivt samband mellan lönespridning och livslön, kollektivet tjänar på en hög lönespridning då det ger bättre löner överlag. Jägmästare har en relativt hög lönespridning och en bra potentiell lönekarriär.

Upplevd lönerättvisa viktigare

Men psykologisk forskning visar att det inte är lönenivån som har störst betydelse för motivation och prestation, det är snarare den upplevda lönerättvisan. Den har att göra med hur löneprocessen fungerar och lönesättande chefs förmåga att behandla individer med värdighet och respekt. De förklaringar, argument och motiveringar som ges spelar också in. En individ med en lägre löneutveckling kan alltså vara nöjdare än en individ med en hög, enligt denna forskning. Att kontinuerligt analysera och utvärdera lokala löneprocesser är därför väldigt viktigt.

Håll koll på lönekärriären

Löneprocessen är det dock svårt att ha koll på innan man befinner sig på en arbetsplats. Däremot är det bra för någon som funderar på vad man ska utbilda sig till att ha lite koll på den möjliga lönekarriären. Om det kommer att råda brist eller överskott på en viss kompetens på arbetsmarknaden är också relevant information.

Pusselbitar

Karriär- och lönemöjligheter är viktiga pusselbitar i valet av högskoleutbildning. Samtidigt finns det, helt i enlighet med den psykologiska forskningen, andra drivkrafter även när man väljer utbildning. De allra flesta väljer nog mer utifrån intresse och det man brinner för, precis som det ska vara för att kunna vara motiverad och prestera genom hela sitt arbetsliv.

utredare arbetsmarknadspolitik
08-466 24 25


Kommentarer