Kontakt  |  Press  |  Annonsera  |  Om kakor  |  In English In English  |  RSS RSS

Karriärdagen - en chans att komma vidare i yrkeslivet

Folk stod i kö för att få plats på Naturvetarnas och Kemivärlden Biotechs karriärdag på Stockholmsmässan 25 november. 200 naturvetare fick chans att komma vidare i yrkeslivet genom möten med företag och kolleger i branschen. Spännande föredrag visade vart branschen är på väg.

Publicerat 2009-11-27

yrkesliv - Många av våra forskare har blivit uppsagda som ett led i vår strategiska förändring. Nu lägger vi fokus på den sena utvecklingen, registrering och marknadsföring, säger Erik Walum, vetenskaplig kommunikatör vid Biovitrum. Men han tror att de snart kommer att behöva forskare i tidiga skeden igen.

Dubblad omsättning

Bakgrunden till svängningen är att Biovitrum har gått från att vara ett forskningsföretag till att bli ett komplett läkemedelsbolag, med en omsättning på en miljard kronor i dagsläget. Efter sammanslagningen med Swedish Orphan ökar omsättningen till det dubbla.

- Vi kompletterar varandra och blir ännu starkare på proteinläkemedel för specialistvård på mindre sjukdomsgrupper. Förvärvet av tre proteinläkemedel har gett oss tillgång till nya marknader i Nordamerika, Australien och Europa. Med åtta produkter på marknaden och sex i sen utvecklingsfas, där två är nära att registreras är Erik Walum mer än nöjd.

Stora på export

Ett annat företag som springer ur Pharmacia är GE Healthcare. Moderföretaget GE har dock över hundra år på nacken och startade med Edisons glödlampa. GE Healthcare är ett av Sveriges största exportföretag med 4.000 anställda, varav en tiondel jobbar med forskning och utveckling i Uppsala. De gör varken egna läkemedel eller vaccin, utan tillverkar medicinsk utrustning, forskningsinstrument och renar proteiner. En mindre del cellteknologi ryms i deras portfölj.

Catarina Flyborg beskriver GE Healthcare som ett framtidsföretag.
– Vi är med och skapar framtidens sjukvård genom att utmana dagens sjukvård och synen på sjukdomar i grunden, så att diagnoser och behandlingar kan göras tidigare än i dag. Det bidrar till att människor får en bättre livskvalitet. Vi är världsledande inom flera nyckelområden. Intressant är också deras satsning på mobila system, vilket gör att till exempel ett vaccin kan tillverkas där behovet är som störst med mindre risk för smittspridning.

 – Vi behöver ingenjörer och naturvetare inom IT, kemi, biologi och bioteknik/molekylär bioteknik, men också inom marknadsföring och försäljning, säger Catarina Flyborg.  

Högre tempo

Även laboratoriebranschen, med en omsättning på två miljarder kronor, växer snabbt med goda möjligheter för naturvetare.

 – Vi behöver forskare, produktutvecklare och säljare, säger Lena Heffler, entusiastiskt. Med en lic i klinisk immunolog har hon gått från akademin till industrin.

Under många år har hon jobbat som säljare.

 – Det finns många likheter mellan de två världarna, men också skillnader. Här gäller det att vara utåtriktad, vara tydlig, ha servicekänsla och kunna sälja. Tempot är också högre än i akademin.

Lena Heffler gav några goda råd till den som vill ut i industrin.

1.  Bygg nätverk. Goda kontakter gör att man glider före i kön.

2. Träffa rekryterare och ställ frågor. Ta hjälp av Naturvetarna.

3. Delta på karriärdagar.

4. Planera din karriär, men med måtta.

5. Ta reda på vad du verkligen vill och vilka starka sidor du har, liksom vilken typ av tjänst du vill ha.  

Life science i världsklass

Med de goda råden står man väl rustad när jätteprojektet Stockholm Life Science startar sin etablering 2011.

– Vi ska ligga i världstoppen inom life science med nytt universitetssjukhus och laboratorium med fyra så kallade life science-kvarter och torn med en höjd på 140 meter. Ytan för life science tredubblas till sexhundra tusen kvadratmeter. Projektledare Teresa Soop berättar att det blir plats för sjuttiotusen studenter och nära sjutusen forskare. En bred palett av kompetenser kommer att behövas, med nära samverkan mellan akademi, näringsliv, sjukvård och klinisk forskning.   Dubbla hattar Mer jordnära är det lilla företaget Alligator Bioscience i Lund. Där är Gun-Britt Fransson, disputerad i nutrition, vd för 20 anställda.

– Det kräver mycket av alla att jobba i ett litet företag. Alla måste prestera och man byter ofta hatt för olika roller och utmaningar. Det finns inte utrymme att gömma sig i något hörn och man måste vara både generalist och specialist. Marknads- och säljkompetens behövs också.

 Gun-Britt Fransson välkomnar naturvetare till företaget och lockar med spännande jobb i jakten på molekyler som har effekt på inflammationer och cancer. Det ser ljusare ut än på länge för forskningsföretaget. Normalt har de finansiering för några månader framåt, men nu har de pengar som räcker ett år.  

Pris till forskare

AstraZeneca är något av Alligators motsats med tolvtusen anställda inom forskning och utveckling.

 – Här kan man inte heller gömma sig i hörnen, utan det är prestation och resultat som gäller, säger Lovisa Afzelius, som nyligen utsågs till "junior scientist of tomorrow" av den europeiska läkemedelsindustriföreningen, EFPIA. Inom kort blir hon projektledare för ett stort alzheimerprojekt, som är på väg att prövas på människa. Att jobba i projekt är en av flera möjliga karriärvägar inom AstraZeneca. En annan är att axla linjeansvaret där fokus ligger på strategi och att utveckla medarbetare.

– Den vetenskapliga kunskapen är viktig även för chefer på olika nivåer. Det handlar bland annat om att hitta talangerna och skapa en atmosfär där alla får möjlighet att göra det de är bäst på. En tredje karriärväg erbjuds inom vetenskapen och forskning där det gäller att driva vetenskapen framåt och fungera i ett lag.  

Mer klinisk prövning

Kliniska prövningar är ett annat viktigt arbetsområde inom life science. Det globala företaget Parexel räknar med en växande marknad och är här för att rekrytera naturvetare.

 – Våra kunder är läkemedelsbolagen och bioteknikbolagen. I dag läggs ungefär vart fjärde uppdrag ut på konsulter, en siffra som beräknas växa till 35 procent, säger Hamid Bahkshi, landschef för 29 anställda i Sverige.

 Däremot har det blivit svårare att rekrytera patienter till prövningarna och läkarna är inte lika intresserade som tidigare, förmodligen av den tidspress som många inom vården upplever idag. – Visst har det blivit tuffare att få kliniska prövningar till Sverige. Det handlar om kvalitet, vilket vi satsar hårt på, säger Hamid Bakshi.

 

Läs också:

Röster från karriärdagen inom life science

 

  

chefredaktör
08-466 24 19


Kommentarer