Kontakt  |  Press  |  Annonsera  |  Om kakor  |  In English In English  |  RSS RSS

Jordbruksministern vill ha lantbruk utan fossilbränsle

Griskris och slutspurt för ordförandeskapet i EU ger jordbruksministern bråda dagar. Nu siktar han på att skapa ett jordbruk utan fossilbränsle och att utveckla Sverige som matland. Men några nya pengar till länsstyrelsernas djurskyddskontroll blir det inte.

Publicerat 2009-12-10

gröna näringar Som lantmästare har jordbruksministern många kompisar inom den gröna näringen. Deras inspel ger tips och idéer. Men han håller inte med om att han har ett särskilt öra för LRF.
– De är en intresseorganisation bland alla andra. Jag lyssnar lika mycket på till exempel Naturskyddsföreningen, som har biologisk mångfald, vattenkvalitet, miljö, klimat och liknande på agendan.
Eskil Erlandsson menar att balansen mellan de särintressen han lyssnar på ligger rätt.
Jag träffar honom mitt i griskrisen och i slutspurten för det svenska ordförandeskapet.
– Det tar mycket kraft att leda unionens 500 miljoner invånare, där de gröna näringarna och fisket har en central roll.

Stöden fasas ut

Så mycket som 42 procent av EUs budget går till jordbruket. Sverige driver frågan om att de totala stöden ska minska och att gårdsstöden, som går direkt till lantbrukarna, ska fasas ut.
– Lika viktigt är att ta bort exportsubventioner och handelshinder som försvårar för tredje världen att exportera sina produkter. Jordbruk är grunden för välstånd. I dag lider en halv miljard människor i världen av hunger, enligt FAO.
I stället för gårdsstöd vill han höja stöden till miljö, klimat och energi, vattenkvalitet och landsbygdsutveckling. Forskning och utveckling är en annan hjärtefråga.
– Ska vi hålla jämna steg med Kina och Indien när det gäller till exempel forskning om cancer, klimatet, växt- och djursjukdomar måste vi samverka. Däremot är det inte aktuellt att föra över pengar från jordbruk till forskning. Budgetarbetet fungerar inte på det sättet.

Inga extra pengar

Men de svenska grisarna då?
– Jag blev lika upprörd som alla andra av bilderna på vanvårdade djur. Nu lägger vi på veterinärerna en extra uppgift att också kontrollera att djurskyddslagen efterlevs i djurbesättningarna. Detta genom att en djurskyddsdeklaration ska göras var femte vecka. Brister ska sedan rapporteras till länsstyrelsen.
Som ett komplement välkomnar han att näringen inför en egen certifiering. Men den ersätter inte samhällets oberoende kontroller.
Jordbruksministern kommer däremot inte att skjuta till extra medel till länsstyrelserna. I samband med övergången från kommunerna för ett år sedan tillfördes 123 miljoner kronor till länsstyrelserna för att säkerställa inspektionerna. Det var upp till varje landshövding att avgöra hur pengarna skulle användas.
– De har haft ett år på sig att krympa berget av gamla ärenden som man fått överta från kommunerna. Nu ska tillsynen fungera. Det vi gör nu är att styra över medel från län med färre djur till län med hög djurtäthet, som till exempel Skåne och Halland.

Ökad matexport

Desto gladare är Eskil Erlandsson över framgångarna med svensk mat, med en ständigt ökad export.
– Vi fortsätter arbetet med Sverige – det nya matlandet och satsar 170 miljoner kronor nästa år. Vi har med hela kedjan från bonde till restaurang med fokus på kvalitet och regional mat i allt från råvaror, förädling, storkök och restauranger, som har koppling till upplevelser och turism.
Han räknar med att den satsningen ger tiotusen nya jobb.
Ministern siktar också högt när det gäller att skapa ett jordbruk utan fossilbränsle. Nya pengar skjuts till för att klara omställningen, genom att bland annat utveckla bränslen från den gröna näringen.
– Mitt mål är att jordbruket, som första bransch i landet, har gjort sig oberoende av fossila bränslen år 2020. Redan nu ser vi att växthus går från olja till flis och tallolja. Ett projekt med biogas är under utveckling där också distributionsnät byggs upp. Vid sidan av det fortsätter utvecklingen av etanol och rapsolja som bränsle.

chefredaktör
08-466 24 19


Kommentarer