Kontakt  |  Press  |  Annonsera  |  Om kakor  |  In English In English  |  RSS RSS

IPCC känner till naturliga klimatvariationer

Nummer 3 av naturvetaren innehåller en debattartikel av Ingvar Fogstam: “Vi kan inte stoppa naturliga klimatvariationer”. Den innehåller flera insinuationer och underliga påståenden med anknytning till IPCC-rapporterna.

Publicerat 2009-04-23

klimatdebatt Fogstam “har svårt att tro, att det tongivande fältet inom IPCC är så okunniga om jordens klimathistoria som rapporterna ger intryck av”. Det är oklart vilka rapporter Fogstam hänvisar till.

Rapporten från IPCCs arbetsgrupp för “The Physical Science Basis” http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg1.htm presenterar i kapitel 6, Paleoklimat, vad som är känt från forskning, publicerad i vetenskapliga tidskrifter, vad avser globala temperaturvariationer på olika tidsskalor, upp till flera miljoner år.

Självklart behandlas där naturliga klimatvariationer orsakade bland annat av variationer i solinstrålning, vulkanism och mycket, mycket mer.

En figur (SPM4, sid 11) i “Summary for policymakers” från denna arbetsgrupp http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-spm.pdf visar att klimatmodeller som endast innehåller kända naturliga faktorer inte kan reproducera temperaturhöjningarna sedan 1950, medan de däremot kan reproduceras om modellerna tar hänsyn till mänsklig påverkan.

Fogstam fortsätter senare med att konstatera att “Den som är någorlunda bevandrad i historien vet dock att klimatet alltid skiftat.” Den som är någorlunda bevandrad i IPCC rapporterna vet att detta har behandlats ingående.

Ann-Marie Pendrill

Professor i fysik

Kommentarer