Kontakt  |  Press  |  Annonsera  |  Om kakor  |  In English In English  |  RSS RSS

Skatt

Som ägare deklarerar du själv för inkomsterna i företaget som inkomst av näringsverksamhet. Skattereglerna för egna företagare är relativt svåra. Det är en god idé att söka hjälp med deklarationen för att bespara företaget onödiga kostnader.

Du som startar egen firma bör ha F-skattesedel. De flesta företag kräver att du som uppdragstagare kan uppvisa F-skattesedel. F-skattesedeln är en garanti för dina uppdragsgivare att de inte kan ses som dina arbetsgivare och bli ansvariga för att betala skatter och avgifter för din ersättning. För att få F-skattesedel ska verksamheten anses varaktig, drivas i vinstsyfte och vara självständigt. Det finns inga krav på näringsverksamhetens omfattning för att F-skattesedel ska tillåtas.

Anmälan om F-skattesedel gör du på blanketten Skatte- och avgiftsanmälan på Skatteverket. Det kan vara svårt att inför en företagsstart beräkna årets nettointäkt. Du kan därför ändra nettoresultatet flera gånger under året.

Skatte- och avgiftsanmälan på Skatteverket

 

Egenavgift

Vid F-skatt görs inte skatteavdrag och sociala avgifter betalas inte in. Som egen näringsidkare ska du istället själv betala in skatt och sociala avgifter i form av egenavgifter. De avgifterna beräknas på din fastställda nettointäkt av näringsverksamheten. Egenavgifterna är avdragsgilla i deklarationen.

Mer om egenavgift på Skatteverkets webbplats

 

Moms

Alla företag med en skattepliktig omsättning överstigande en miljon kronor per år måste momsregistreras. För företag med mindre omsättning räcker det att redovisa momsen i inkomstdeklarationen.

Momsplikten gäller dock alla. Momsen betalas månadsvis genom din preliminära F-skatt. Skattemyndigheten gör en preliminär momsberäkning baserad på de uppgifter du lämnat i F-skatteansökan. Har du betalat in för lite moms gör du en fyllnadsinbetalning i samband med inkomstdeklarationen.

Mer om moms på Skatteverkets webbplats

 

Beskattning av företagets överskott

Som egen företagare erhåller du inte lön. Din ersättning från företaget består istället av en del av företagets överskott eller vinst. En månadsvis överföring från företaget till dig privat (att likställa med lön för en anställd) betraktas som ett förskott av årets beräknade överskott. Företagets överskott får därför delas upp i en arbetsinkomstdel och en kapitalinkomstdel.

Beräkning av skatten för dig som har eget företag eller handelsbolag sker enligt följande mönster:

  • Inkomsten för förvärvskällan, dvs din verksamhet, räknas ut.
  • Arbetsinkomsten respektive kapitalinkomsten beräknas. Om du både bedriver näringsverksamhet och har en tjänst ska du räkna ihop överskottet av verksamheten med tjänsten.
  • Inkomsten minskas med allmänna avdrag (pensionsförsäkringar och underhåll)
  • Taxerad inkomst återstår. Från denna får grundavdraget och allmänna egenavgifter dras = Beskattningsbar inkomst.

 

Avdrag

Kostnader innan verksamheten startat

Om du har haft kostnader innan verksamheten startat kan du yrka avdrag för dessa i efterhand. Kostnaderna ska avse startåret för verksamheten eller det föregående året. Förutsättningarna för avdrag är att kostnaden hade godkänts om näringsverksamheten varit igång, samt att kostnaden är direkt avdragsgill.

 

Underskott vid start av näringsverksamhet

Om din nystartade verksamhet går med underskott kan du kvitta underskottet mot inkomst av tjänst, eller mot annan näringsverksamhet som går med vinst.

 

Avdrag för inventarier

Avdrag för hela anskaffningskostnaden: Utgifterna för anskaffning av inventarier får kostnadsföras i sin helhet redan under det år då du anskaffat inventarierna förutsatt att dessa inte förväntas ha en ekonomisk livslängd på mer än tre år, så kallade treårsinventarier. Inventarier som kostat mindre än 5.000 kronor (2008) (exklusive moms) får dras av omedelbart.

 

Schablonavdrag för arbetslokal i egen bostad

Om en särskild del av din bostad har inrättats som arbetslokal så att den inte kan användas som bostad, kan du yrka avdrag med ett skäligt belopp. Som skälig belopp avses den del av hyran och de delar av kostnader som värme, vatten och el som inte ingår i hyran, som avser den del av bostaden som inrättats som arbetslokal. Du får dock inte yrka avdrag för räntekostnader och tomträttsavgälden som du har för din privatbostadsfastighet.

 

Läs mer

Aktuella uppgifter om skatter och avgifter för företagare

Skatte- och avgiftsanmälan 

Mina sidor

Om inloggning
Glömt lösenordet?
Avbryt

Fyll i ditt medlemsnummer. Vi skickar ett nytt lösenord till den e-postadress vi har registrerad för dig.

Om inlogg på Mina sidor

Kontakt

Företagarkalender
Nyhetsbrev för företagare

För dig som är företagare
Exklusiv medlemsförmån
Affärsjuridisk rådgivning