Fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap

Vi coachar, företräder och stöttar dig genom hela arbetslivet. Oavsett om du är anställd, arbetssökande, student, doktorand, chef eller företagare.

Slutspurt och startskott i avtalsrörelsen

Nu har startskottet gått för förhandlingar i statlig sektor. Kommunal- och landstingssektor är avslutad och privat sektor befinner sig i slutspurten.
Läs mer

Fackets betydelse

Att vara medlem i ett fackförbund ger dig trygghet och styrka i arbetslivet. Som medlem kan du påverka på din arbetsplats. Naturvetarna är experter på naturvetares kompetens och arbetsmarknad. Våra tjänster är anpassade för dig. Vi är det självklara valet för dig som är naturvetare.
Läs mer

Aktuellt

Avtal klart mellan SKL och Akademikeralliansen

Avtalet mellan SKL och Akademikeralliansen är klart och gäller från den 1 maj 2017.

Läs mer

Nytt beslut om rätt till tillsvidareanställning

Regeringen har den 7 juli beslutat att ändra i Högskoleförordningen. Regeringen vill liksom vi, Naturvetarna, göra forskarkarriären mer attraktiv och se till att karriärvägarna blir tydligare och...

Läs mer

Kommentar till Vetenskapsrådets forskningsbarometer 2017: Fortsätt öka satsningen på forskning

Sverige tillhör de länder i världen som satsar mest på forskning. Det visar den nya Forskningsbarometern från Vetenskapsrådet. Naturvetarna tycker dock att det behövs större satsningar för att...

Läs mer

Förbättringar i Naturvetarnas inkomstförsäkring

Den 1 juli blir Naturvetarnas inkomstförsäkring bättre. Studier blir överhoppningsbar tid, och inträdesåldern i Tilläggsförsäkringen höjs till 60 år.

Läs mer

Saco-S-avtal visar vägen

Nu vill arbetsgivarna i staten att den lönemodell som gäller för Saco-S, där Naturvetarna ingår, även ska införas inom övriga staten.

Läs mer

Fler fasta jobb på högskolorna höjer kvaliteten

Mer än var fjärde forskare och lärare på våra universitet och högskolor saknar fast anställning. Detta skapar otrygghet som medför ineffektiva forskningssatsningar och sämre undervisning, skriver...

Läs mer

Lediga jobb

Du finner jobb för akademiker inom naturvetenskap inom ämnen som biologi, miljö, medicin- och laboratorieteknik, kemi, geovetenskap, skog, livsmedel, lantbruk, data och matematik, djur, fysik, trädgård och landskap samt arbetsmiljö.

Läs mer

Tidning, nyheter, annonsering

Fokus ligger på forskning, bransch, karriär, vetenskap och ledarskap. Du finner det senaste från naturvetares arbetsmarknad och karriär, liksom djuplodande och inspirerande reportage.

Läs mer