Fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap

Vi coachar, företräder och stöttar dig genom hela arbetslivet. Oavsett om du är anställd, arbetssökande, student, doktorand, chef eller företagare.

Avtalsrörelsen

Industrin var först ut och satte märket. Nya avtal gäller nu inom privat sektor, liksom för kommuner och landsting. Förhandlingarna inom staten pågår för fullt.
Läs mer

Personlig karriärrådgivning

Vill du ha tips och stöd för att ta dig till nästa steg i din karriär? Som medlem kan du boka ett samtal med en av Naturvetarnas karriärrådgivare.
Läs mer

Aktuellt

Bra att regeringen satsar på miljö

Naturvetarna välkomnar de gröna satsningarna i budgetpropositionen. Att lägga mer resurser på miljö, klimat och naturvård är steg i helt rätt riktning.

Läs mer

Ny arbetsmiljömyndighet till Gävle

En ny myndighet ska byggas upp i Gävle: Myndigheten för arbetsmiljökunskap. I sommar startar uppdraget att ansvara för kunskap inom arbetsmiljö.

Läs mer

Tallkåda och groddar i framtidens batterier

Batterier ska både vara hållbara och billiga när fossila bränslen ska ersättas med el i bilar. Naturvetare har pratat med forskare som utvecklar morgondagens batterier, som förenar...

Läs mer

Skyddet för djursjukskötarstudenter måste tydliggöras

De allmänna råden inom djursjukvården behöver kompletteras med tydligare skrivningar för att skydda studenter som arbetar på så kallat särskilt tillstånd. Det får inte vara oklart vem som har det...

Läs mer

Flytten av Strålsäkerhetsmyndigheten äventyrar Sveriges säkerhet

Omlokaliseringen av sju myndigheter värnar varken den samlade kompetensen eller enskilda medarbetares kompetens i de myndigheter som berörs. Dessutom äventyras den nationella säkerhetspolitiken när...

Läs mer

Hitta ditt eget sätt att plugga

Att ha passion för sin utbildning är den bästa förutsättningen för ett gott studieresultat. Tre mer erfarna studenter delar med sig av sina bästa tips till de yngre.

Läs mer

Söker du nytt jobb?

Här finner du platsannonser för akademiker inom naturvetenskap. Om du nyligen har bytt jobb kan du presentera dig och ditt nya uppdrag här.

Läs mer

Tidning och nyheter

Fokus ligger på forskning, bransch, karriär, vetenskap och ledarskap. Du finner det senaste från naturvetares arbetsmarknad och karriär, liksom djuplodande och inspirerande reportage.

Läs mer