Fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap

Vi coachar, företräder och stöttar dig genom hela arbetslivet. Oavsett om du är anställd, arbetssökande, student, doktorand, chef eller företagare.

Detta vill Naturvetarna:

Här uppdaterar vi vad som händer i årets avtalsrörelse. Naturvetarna yrkar bland annat på löneökningar om 2,8 procent, flexpension och föräldralön vid vab.
Läs mer

Fackets betydelse

Att vara medlem i ett fackförbund ger dig trygghet och styrka i arbetslivet. Som medlem kan du påverka på din arbetsplats. Naturvetarna är experter på naturvetares kompetens och arbetsmarknad. Våra tjänster är anpassade för dig. Vi är det självklara valet för dig som är naturvetare.
Läs mer

Aktuellt

Ny myndighet ska få bukt med forskningsfusk

En färsk utredning föreslår att en ny myndighet inrättas för att hantera misstänkt forskningsfusk. Det skulle återupprätta förtroendet för svensk forskning menar ansvarig minister, Helene Hellmark...

Läs mer

Gå med i ett nätverk för chefer!

Här kan du träffa andra chefer och diskutera frågor som rör chefs- och ledarrollen. Anmäl dig senast 5 mars!

Läs mer

Djursjukvård: Förslag på nya undantag

Jordbruksverket la igår fram ett förslag på nya undantag i behandlingsförbudet inom djurens hälso- och sjukvård. Förslaget är långtgående och ger personal som inte är legitimerad rätt att utföra...

Läs mer

Nytt avtal om flexpension för tjänsteföretag

Nu är det klart att även naturvetare inom tjänstesektorn kommer att omfattas av flexpension. Naturvetarna står bakom den överenskommelse som Sveriges Ingenjörer och Unionen har träffat med Almega.

Läs mer

Duellen: Bör vi dricka mindre mjölk?

Ny forskning visar att mjölk kan leda till för tidig död. Näringsfysiologen Fredrik Paulún och nutritionisten Irene Mattisson är överens om att mjölken innehåller viktiga näringsämnen, men Fredrik...

Läs mer

Stäng av jobbet på fritiden

Många chefer jobbar när de är lediga, men få vill göra det. För att skapa ett hållbart arbetsliv, där hjärnan får vila och återhämta sig, behövs en tydlig gränsdragning mellan jobb och fritid,...

Läs mer

Lediga jobb

Du finner jobb för akademiker inom naturvetenskap inom ämnen som biologi, miljö, medicin- och laboratorieteknik, kemi, geovetenskap, skog, livsmedel, lantbruk, data och matematik, djur, fysik, trädgård och landskap samt arbetsmiljö.

Läs mer

Tidning och nyheter

Naturvetare är din medlemstidning, som skriver om naturvetares profession, karriär och arbetsmarknad. På webbplatsen hittar du både artiklar ur tidningen och andra nyheter.

Läs mer